Toiminta-ajatus

Seikkailutalo on Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden omistama toimipiste, jossa keskitytään lasten ja nuorten seikkailukasvatukseen.

Seikkailutalo sijaitsee Helsingin Kallahdessa luonnon läheisessä ympäristössä meren rannalla. Talosta löytyy sisä- ja ulkoharjoitteita sekä erilaista välineistöä seikkailutoiminnan järjestämiseksi. Toimintaa järjestetään Seikkailutalon lisäksi myös muissa ympäristöissä, kuten luonnossa retki- ja leiritoimintojen yhteydessä.

Lisäksi Seikkailutalo järjestää nuorille ja nuorten toimintaa ohjaaville koulutusta seikkailutoimintaan liittyen.

Oman toiminnan ohella Seikkailutalo tukee nuorisoryhmien toimintaa tarjoamalla osaamista, tiloja sekä välineistöä seikkailutoiminnan järjestämiseen. Seikkailutalon yhteyteen kuuluu Granön leirialue, joka tarjoaa nuorten ryhmien käyttöön Sipoon saaristossa sijaitsevan alueen luontoretkeilyyn, omaehtoisten eräretkien ja leirien pitoon.

Seikkailukasvatustoiminnan tavoitteena on tuottaa nuorille positiivisia kokemuksia ja vahvistaa nuoren valmiuksia toimia ryhmässä. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevan seikkailukasvatuksen avulla autetaan nuoria löytämään omia vahvuuksiaan niin yksilönä kuin ryhmänjäsenenä. Seikkailullisten ryhmäharjoitteiden avulla vahvistetaan muun muassa kykyä ottaa toisia huomioon, kasvatetaan luottamusta ryhmän sisällä ja harjoitellaan ryhmäpäätöksien tekoa.

Ympäristökasvatus on usein huomioituna. Ryhmien erityistarpeet ja toiveet huomioidaan seikkailutoimintaa suunniteltaessa.

Seikkailukasvatustoimintaan liittyy oleellisena osana palautekeskustelut. Harjoitteiden ja toimintojen jälkeen keskustellaan ryhmässä siitä, mitä tehtävän tai toiminnan aikana tapahtui, miltä se tuntui, mitä siitä opittiin ja mitä vaikutusta opitulla on omaan elämään.

Toiminnan kohderyhmä (asiakkaat)

Seikkailutalon toiminnan pääkohderyhmänä ovat helsinkiläiset nuorten ryhmät. Muutkin ovat tervetulleita. Toissijaisena asiakkaana ovat nuorten ryhmien ohjaajat, joille järjestetään koulutuksellisia palveluita.

Seikkailutalon ydinprosessit

  1. Seikkailukasvatuksellinen ryhmätoiminta
  2. Tilojen ja välineistön lainaus seikkailutoiminnan järjestämiseen
  3. Granön leirisaaren palvelut
  4. Seikkailutalon ohjaajien, tilojen ja välineistön lainaus
  5. Koulutukselliset palvelut nuorten ryhmien ohjaajille

 

Lisätietoja seikkailukasvatuksesta:
www.seikkailukasvatus.fi

 

Kuva: Roope Niemi

Kuva: Roope Niemi